Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

ul. Żytnia 36
00-198 Warszawa
e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 22.06.2016
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV
Osoba udostępniająca informację:
Marta Sulowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Sulowska
do góry