DODO - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV

Biuletyn Informacji Publicznej

DODO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 rok poz. 125)dalej ustawa wdrażająca dyrektywę2016/680 – ustawa DODO informujemy, że:  

  1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV.

adres: ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa.

  1. Inspektorem ochrony danych osobowych dla KRP Warszawa IV jest Agnieszka Torzewska.

adres: ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa.

e-mail : iod.krp4@ksp.policja.gov.pl

  1. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  2. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:
    1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej złożenie skargi
    2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Metryczka

Data publikacji : 12.10.2023
Data modyfikacji : 12.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV
Osoba udostępniająca informację:
Marta Sulowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Sulowska
do góry